Corona-updates

covid-virus

Corona-update 27 augustus 2020

Jullie zullen via verschillende kanalen al hebben opgevangen dat we dit schooljaar relatief normaal kunnen opstarten. We starten op in pandemiefase geel met grote waakzaamheid, een versoepeling ten opzichte van einde schooljaar. Hieronder maken we een opsomming van de afspraken die gelden vanaf 1 september 2020 in onze school:

 

 • Alle leerlingen gaan tegelijk naar school;
 • De leerlingen komen 5 dagen naar school;
 • Er wordt geen afstandsonderwijs georganiseerd;
 • De leerlingen van leerjaar 1 en 2 betreden de school via de poort van de lagere school.De leerlingen van leerjaar 3, 4, 5 en 6 betreden de school via de kleuterpoort met uitzondering van de leerlingen die met de fiets komen.
 • Ouders die hun kind komen afzetten of ophalen in de opvang, zijn verplicht van een mondmasker te dragen.
 • Groepsactiviteiten op school kunnen doorgaan (vergaderingen, proclamaties, vieringen,…), maar ook volgens de regels die in de bredere samenleving gelden. De infoavond kunnen we met deze regels niet organiseren en zal digitaal via Teams doorgaan. Het verloop van andere groepsactiviteiten worden op tijd gemeld;
 • De klaslokalen kunnen door leerlingen en leerkrachten gebruikt worden zonder een beperking naar oppervlakte;
 • Na evaluatie op het einde van het schooljaar is er besloten dat in het nieuwe schooljaar gegeten wordt in de klas en de jassen aan de stoel worden gehangen. Na de lunch worden de tafels schoongemaakt door de klasjuf. Er zullen geen warme maaltijden zijn;
 • De koekendozen, lunchpakket blijven in de boekentas. De boekentassen hangen aan de bank bij de leerlingen;
 • De jassen hangen aan de stoel in de klas;
 • Op de speelplaats wordt er niet gespeeld in bubbels en geldt de normale werking;
 • De handen worden nog steeds ontsmet bij het betreden en verlaten van de school. Dit geldt ook bij het betreden en verlaten van de klas en de turnzaal;
 • Toiletten worden doorgespoeld met gesloten deksel. De handen worden gewassen na elk toiletbezoek. De toiletten worden niet meer gescheiden per bubbel;
 • De klassen worden maximaal verlucht;
 • Extra-murosactiviteiten (toneel, daguitstappen,…) kunnen doorgaan. De leerkrachten en personeelsleden passen op deze momenten de regels toe die in de bredere samenleving gelden;
 • Zieke kinderen en personeelsleden blijven thuis, zeker wanneer ze koorts (vanaf 37.5°C) hebben. Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet. Daarvoor voorzien we een apart lokaal voor zieke kinderen. De ouders worden meteen op de hoogte gebracht en halen hun kind zo snel mogelijk op. De ouders laten hun kind testen bij de huisarts of in een triagecentrum en brengen de school zo snel mogelijk op de hoogte van het resultaat. Als de test positief blijkt, worden alle personen die contact hadden met het kind zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. In samenwerking met het CLB bekijken we dan welke maatregelen moeten genomen worden. Indien het nodig is dat de hele klas in quarantaine zou gaan, gaan we over tot afstandsonderwijs via Teams.
 • Ouders zijn altijd verplicht een mondmasker te dragen wanneer ze de schoolterreinen betreden (dus ook in open lucht, op de speelplaats, voor de schoolpoort,…). Leerkrachten kleuter dragen geen mondmasker, tenzij er twee volwassenen in de klas zijn en er geen social distancing kan gegarandeerd worden. Leerkrachten lager dragen een mondmasker wanneer er geen social distancing kan gegarandeerd worden. Kinderen moeten geen mondmasker dragen. Essentiële derden (CLB, ondersteuners,…) zijn toegelaten op school en dragen een mondmasker.
 • Kinderen die tot de risicogroep behoren, krijgen thuisonderwijs. In dat geval vraagt u een attest aan de behandelende arts en bezorgt dit ten laatste 28/08/2020 aan de school. Het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid op school.
 • We vragen dat alle kinderen (zowel kleuter als lager) elke dag papieren zakdoekjes (doos of pakje) meebrengen naar school.
 • De leerlingen van de lagere school mogen terug gaan zwemmen. Tijdens het busvervoer stappen de leerlingen niet vooraan in en de voorste rij wordt vrij gehouden. Er wordt afstand bewaard tussen de leerkrachten en de leerlingen. De leerkrachten en buschauffeur zetten een mondmasker op. Dit is onder voorbehoud van de regeling van het zwembad in Lebbeke;
 • Aan de schoolpoort houden we 1,5m afstand en dragen we een mondmasker. Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere ouders en personeelsleden;
 • Derden (ouders, leveranciers,..) mogen de school betreden enkel na afspraak met de directie. Bij het betreden van de school worden de handen ontsmet. Als derden de school betreden, passen ze op deze momenten de regels toe die in de bredere samenleving gelden;
 • De kuisfirma zorgt, zoals afgesproken met directie, voor het regelmatig kuisen van de gemeenschappelijke ruimtes;
 • De leerkrachten reinigen (met water en zeep) dagelijks de banken van hun klas. Ook hebben ze aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, toetsenborden en tablets;
 • Desinfecteren (bleekwater/ethanol) is enkel nodig bij vermoeden van infecties;
 • Het gebruik van stofzuigers wordt vermeden;
 • Verjaardagen kunnen enkel als de traktatie individueel verpakt is en 3 dagen op school in quarantaine heeft gestaan. Geen ijsjes en geen drankjes!

 

We hebben geprobeerd om zo volledig mogelijk te zijn en vinden het belangrijk dat ouders, leerkrachten, leerlingen,… in deze bizarre tijden goed geïnformeerd worden. Als we ons allemaal samen aan deze maatregelen houden, kunnen we er een fijn en leerrijk schooljaar van maken.