Onze schoolstraat

Op maandag 21 september 2020 werd onze schoolstraat plechtig ingehuldigd.